Årsmöte i Emmaus Lund!

jagtyckerTiden går fort när man har roligt! Det känns som att vi precis dragit igång verksamheten, men det är faktiskt snart dags för vårt andra årsmöte.

Torsdagen 21/4 bjuder vi därför in våra medlemmar till årsmöte i butiken. En viktig fråga att diskutera är bl.a. hur vårt överskott ska fördelas.

I våra stadgar står:

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Den ska verka i Emmausrörelsens anda, med och för samhällets mest utsatta och i första hand genom meningsfull sysselsättning och positiv arbetsgemenskap motverka socialt utanförskap i Lund. Eventuellt ekonomiskt överskott skall skänkas till av medlemmarna vald aktör som verkar i Emmaus anda.

Efter vårt första hela verksamhetsår har vi nu också vårt första överskott att dela ut och vi tycker det är viktigt att våra medlemmar tillsammans diskuterar tänkbara gåvomottagare. Tänk på att om du har förslag på verksamheter du tycker vi ska stötta så kom in med dessa förslag i god tid. De ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet. 

För att bättre kunna tillgodose behovet av t.ex. arbetsträningar och för att bättre kunna exponera de varor som vi får skänkta till oss har vi, som en del redan vet, förvärvat en ny lokal som ska komplettera den befintliga. Detta ger oss också möjligheter att utöka vår försäljningsyta och erbjuder möjligheter till bland annat cykelreparationer och ett mer aktivt återbruk av defekta varor. Vårt mål är att minska avfallet så mycket som möjligt och möjligheten till återbruk och reparationer är en stor del i detta.

Vi bjuder in alla medlemmar till årsmöte:

Torsdagen 21/4, kl 18:30 i butiken på Stora Södergatan 35 i Lund

Väl mött!