Arbetscentrums café

Tyvärr är det nu stängt, men fram till i vintras så huserade även Arbetscentrums café i våra lokaler. Det lilla fiket var en förlängning av Arbetscentrums övriga verksamhet och hade som syfte att skapa sysselsättning åt de som av olika skäl kan ha svårt att ta sig ut på den reguljära arbetsmarknaden. På grund av ändrade ekonomiska förutsättningar var man tvungen att upphöra med denna verksamhet. Bageriet finns dock kvar ute i Arbetscentrums lokaler vid folkparken på Väster.

Arbetscentrums café