Emmaus Lund deltog i Crossroads möte

crossroads_allaNu är Crossroads Lund bildat. Elva lokala aktörer har gjort gemensam sak och startat en ideell förening, som effektivare kan ge stöd till många människors och gruppers initiativ.

Lunds Kristna Råd kallade samman till ett möte i slutet av förra året och en arbetsgrupp bildades för att förbereda det konstituerande möte som hölls på torsdagen. Per Eriksson, tidigare rektor för Lunds Universitet, valdes till föreningens ordförande. På tredje plats från höger i bakre raden på bilden syns Bengt Löfman, Emmaus Lunds ordförande. Andra inblandande aktörer är bland annat IM, Erikshjälpen, kyrkor i Lunds kristna råd samt nätverket Hjälp tiggare i Lund.

Syftet med föreningen är att vara ett nätverk för organisationer och enskilda personer som vill arbeta för och med EU-migranter i Lund och att sprida kunskap och skapa medvetenhet om människor i utsatthet. Crossroads Lund ska främja insatser för människor i utsatthet och på olika sätt tillvarata utsatta människors intressen.

Läs mer om Crossroads och mötet här.