Första årsmötet!

Så har vi passerat föreningens första årsmöte vilket hölls tisdagen 19/5. Det var ett mycket trevligt och konstruktivt möte där både föreningens historia, nutid och framtid togs upp.

En ny och ordinarie styrelse utsågs och som nu efterträder den interimstyrelse som representerat medlemmarna sedan föreningens bildande förra hösten. Styrelsen utökades också med två personer, från fem till sju, vilket välkomnades av alla mötesdeltagare.

Många av våra nya medlemmar är nyfikna på anledningen till Emmaus Lunds bildande och av den anledningen passade vi också på att prata om ursprunget till just vår lokala förening valet av namn.

Framtiden ser ljus ut. Vårt tidigare samarbete med Arbetscentrum pågår med oförminskad styrka, tidigare i vår knöt vi Råby Gård till oss och det senaste i raden av spännande samarbeten är Stenkrossen som själva beskriver sig så här:

Stenkrossen på Kastanjegatan 13 i Lund är ett möjligheternas hus som består av 1837 kvm kreativitet. Vi är en kontaktyta för projekt och evenemang inom kultur, innovation och hållbarhet och här finns projektkontor, workshopytor, teaterscener, replokaler, caféverksamhet, en öppen verkstad och en innergård med stadsodling, street art och utescen. Många olika aktörer inom konst och samhällelig utveckling ryms inom våra väggar och vi uppmuntrar ett generations- och gränsöverskridande tänkande, fokuserat på återbruk, ”upcykling” samt ekologisk och social hållbarhet. Under våren 2015 erbjuder vi workshops i stadsodling, solcellsbygge, lera och betong, Gameboymusik, feministisk serieteckning, upcykling av kläder, sceniskt uttryck, animering och Virtual Reality-teknik (Oculus Rift och Unity).

Stenkrossen_570x200pxJust Stenkrossens inriktning på återbruk och social hållbarhet gör verksamheten till en otroligt spännande partner för oss och vi hoppas att samarbetet ska kunna utvecklas och blomstra. Det senaste steget som tagits är ju den container som Emmaus Lund nu har stående inne på Stenkrossens område, en container som blivit verklighet inte minst tack vare Lunds Renhållningsverk.

 

 

20containerFöreningens ekonomi följer i stort den uppskattade kalkyl som upprättades innan butiken öppnade. Ett glädjeämne bland många är det faktum att det budgeterats för ett mindre underskott Q1 (kvartal 1), men att vi har överträffat våra förväntningar, detta trots att butiken bara varit öppen i två av tre månader Q1. Det ser ljust ut inför Q2-Q4.
Fastställande av balansräkning var inte aktuell eftersom föreningen inte bedrev någon ekonomisk verksamhet under 2014.

Vi vill tacka alla närvarande medlemmar för ett spännande årsmöte och vi hoppas att alla medlemmar, både de som var med på årsmötet och alla andra, vill fortsätta med oss på vår resa mot ökade sociala insatser för människor i behov av stöd, solidaritet och respekt för alla, oavsett härkomst, religion eller sexuell läggning.

slide70