Vi delar med oss av överskottet!

IMG_20160420_141810När vi bildade föreningen Emmaus Lund var ett av målen att en del av överskottet från second handbutiken skulle användas till att bistå människor i nöd, antingen direkt eller via andra hjälporganisationer med stort fokus på solidaritetsarbete i Lund med närområde. Förutom det nära samarbetet med Lunds Kommuns Arbetscentrum och Stenkrossen har föreningen under året som gått på olika sätt bidragit till det sociala arbetet genom att skänka kläder, möbler och husgeråd till bl.a. kommunala flyktingboenden och föreningen Hjälp tiggare i Lund.

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag att skänka pengar till fyra ideella föreningar som alla på olika sätt arbetar med solidaritetsarbete för utsatta människor i Lund. De fyra föreningarnas verksamheter täcker tillsammans in psykisk ohälsa, utsatta barn och ungdomar, hemlöshet samt romska kvinnor och det känns bra att kunna göra en insats med så stor bredd. Föreningarna är: Hemlösas vänner, Sunnanäng, Fontänhuset samt Systugan Ella.

Inledningsvis fördelas 70 000 kr mellan dessa föreningar, men en betydande pott är öronmärkt för att kunna användas till ytterligare bistånd under det kommande verksamhetsåret.

Lunds Fontänhus arbetar aktivt för att påverka negativa attityder kring psykisk ohälsa, såväl i samhället i stort som bland de människor som drabbats. Fokus läggs på det friska och förväntningar på att alla kan bidra.

Föreningen Hemlösas vänner bildades i januari 2014 som en fortsättning på föreningen Hemlösas Förening i Lund. Syftet med den nya föreningen är främst opinionsbildning men hemlösa kan även få bidrag till mindre, nödvändiga utgifter, som id-kort och busspengar.

Sunnanäng är en ideell förening som erbjuder professionellt stöd till barn och unga som förlorat en förälder eller nära anhörig. Man erbjuder gruppverksamheter med träffar för barn och ungdomar tillsammans med gruppledare samt samtal med professionella psykologer.

Systugan Ella: Ella är en ideell förening som inledningsvis inriktat sig på att lära ut sömnad till romska kvinnor. I samband med detta lär sig kvinnorna också räkna och får chansen att tillgodogöra sig det svenska språket. Föreningen verkar för en förbättring av kvinnornas status, självförtroende och ekonomiska självständighet.