Engagera dig

Du kan engagera dig i Emmaus Lund på många olika sätt.

Bli medlem
Vi ser våra medlemmar som en del i en solidarisk rörelse där vi tillsammans kan hjälpa utsatta människor i Lund med närområde. När du blir medlem i Emmaus Lund visar du ditt stöd för oss och för de människor vi vill hjälpa. Vi har valt att hålla medlemsavgiften låg för att markera att det är du som medlem, och inte din medlemsavgift, som gör skillnad. Dessutom berättigar medlemsavgiften dig till 10% rabatt på alla ordinariepriser i butiken.

Du blir medlem genom att betala in 100 kr till bankgiro 596-2238. Skriv “medlemskap” samt ditt namn och din adress i meddelandefältet. Skicka också gärna ett mejl med alla dina kontaktuppgifter till info@emmauslund.se. Du kan så klart också komma in i butiken och bli medlem på plats.

Bli volontär
Som volontär, eller frivillig, kan du göra ett stort arbete. Vi har alltid behov av personer som vill hjälpa till i någon form. Kanske stå i butiken, dela ut information till boende i Lund, hjälpa till med en transport då och då? Oavsett om du kan hjälpa till 4 timmar om dagen, 2 timmar i veckan eller 1 timme i månaden så är din hjälp lika behövd som välkommen. Kom in i butiken och prata med oss om vad du kan tänka dig att hjälpa till med eller kontakta oss på telefon eller email.

Lämna gåvor
Vårt arbete centreras till butiken, och det är bara med hjälp av gåvor vi kan fylla den med varor. Det är sakerna du inte längre behöver eller vill ha som utgör grunden för vårt solidaritetsarbete och som gör det möjligt för oss att hjälpa andra. För att lämna gåvor, kom ner till oss i butiken med de prylar du kan avvara. Vi finns på St. Södergatan 35 och 37 i centrala Lund. Förutom att intäkterna från försäljningen går till människor i nöd så byter prylarna också ägare och vi hjälps åt att motverka nyproduktion och massproduktion.

Vill du lämna ett ekonomiskt bidrag, utöver eller i stället för medlemsavgiften, så går det givetvis också bra. Ingen gåva är för liten och gör stor skillnad i vårt arbete. Sätt in din gåva på bankgiro 596-2238. Skriv gärna ditt namn i meddelandefältet, men det går så klart bra att vara anonym om du hellre önskar det.