Arbetsträning

Som en del i vårt arbete försöker vi i den mån vi kan erbjuda platser för arbetsträningar, arbetsprövningar och praktikplatser. Allt för många står idag utanför arbetsmarknaden, t.ex. efter lång tids ohälsa eller arbetslöshet av andra skäl.

Samtidigt vill vi att tiden hos oss ska vara meningsfull och utvecklande, ingen tjänar på att bara sitta av tid eller förses med meningslösa uppgifter som inte leder till någon utveckling för individen. Av den anledningen måste vi ibland begränsa våra tillgängliga platser när vi känner att vi inte har utrymme att bistå med fullgod handledning eller meningsfulla arbetsuppgifter.

Kontakter gällande den här typen av arbetsträning och liknande insatser sköts mellan oss och berörd myndighet, vanligtvis Arbetsförmedling, Kommun eller Försäkringskassa. Om du som arbetssökande är intresserad av en plats hos oss måste den kontakten gå via handläggare på berörd instans.

För att underlätta hanteringen önskar vi också att kompletterande aktörer och privata coacher i första hand vänder sig till sin klients handläggare på Arbetsförmedlingen för kontakt med oss.

Emmaus_logga_v4_700px

 

 
Stora Södergatan 35-37, 222 23  Lund
046 – 272 65 55
info@emmauslund.se
facebook.com/EmmausLund
Org.nr: 802491-2043