Emmaus är flera

Det är viktigt att veta att alla emmausföreningar är oberoende av varandra och att de, namnet till trots, inte är en och samma förening. Det står alla fritt att bilda en egen emmausförening under förutsättning att man delar emmausrörelsens värdegrund.

Många här nere i söder tänker gärna på sydsveriges största emmausförening, Emmaus Björkå, när man tänker på Emmaus, men Björkå är bara en av alla olika emmausföreningar som finns. Emmaus Lund är en egen förening som arbetar utifrån och delar emmausrörelsens värdegrund, men ska inte blandas ihop med andra emmausföreningar.

När du ser en insamlingscontainer det står Emmaus på, läs även vilken emmausförening det handlar om, för arbetsmetoderna och typen av biståndsarbete skiljer sig mycket åt.