Om oss

Vår vision

10845975_340047446179910_3141110080787957968_nFöreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och ska verka i emmausrörelsens anda, med och för samhällets mest utsatta, i huvudsak på ett lokalt plan. Genom meningsfull sysselsättning och positiv arbetsgemenskap vill vi motverka socialt utanförskap i Lund.

Detta vill vi primärt uppnå med vår second handbutik, där syftet är att generera intäkter till olika lokala biståndsprojekt. Utifrån de kontakter vi har med Lunds kommun och Arbetsförmedlingen erbjuder butiken även platser för en organiserad form av arbetsträning, vilket gör att vi kan hjälpa på två olika sätt – dels genom konkret praktisk sysselsättning för personer som av olika skäl har svårt att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden och dels genom att det tänkta ekonomiska överskottet kan bistå människor i nöd, antingen direkt eller via andra hjälporganisationer. För att ansöka om en del av detta överskott, skriv ut, fyll i och skicka in denna blankett.

Vi upplever att det finns två stora hål att fylla.

Det ena är behovet av meningsfull sysselsättning för alla. Förutom det faktum att avsaknad av sysselsättning gör det svårt att ha en fungerande ekonomi så leder det också till ett utanförskap som är väldigt förödande för individen. En arbetsplats är så mycket mer en en källa till inkomst, den är också en plats där man sätts i ett sammanhang, en social och arbetsmässig kontext, där kontakter knyts och där man har ett värde. För många som hamnat utanför arbetsmarknaden leder detta också till att andra sociala kontakter stagnerar och även minskar. En förändrad dygnsrytm och en känsla av mindervärde och utanförskap får många att dra sig undan och isolera sig och en nedåtgående spiral är ett faktum. För att bryta den krävs en försiktig tillbakagång till ett socialt liv och det är där vi ser det den stora vinsten med att kunna erbjuda arbetsträningar.

Det andra hålet är det allt ökande intresset för återbruk och second hand. Vi lever i en värld där ekonomin allt mer kretsar kring produktion och konsumtion, men där rösterna allt oftare höjs för att bromsa denna trend. Framför allt ungdomar ser idag vinsterna med att handla begagnat, dels för den egna plånboken, men också för att miljöpåverkan vid handel med second hand är i det närmaste försumbar jämfört med nyproduktion. Att tillverka ett par jeans förbrukar ca 10 000 liter vatten, och det oftast i länder där vatten redan är en bristvara. Genom att handla begagnat hjälper man till att minimera vattenförbrukning och växthusgasutsläpp och man säger nej till orimliga arbetsförhållanden och slavlöner i utvecklingsländer. Second hand är fair trade. Emmaus Lund vill bidra till att öka medvetenheten kring fördelarna med second hand-handel och hjälpa till att minska våra ekologiska fotavtryck.

 

Vår historia

Under många år har ett flertal eldsjälar arbetat i en föreningesägd butik på Spolegatan i Lund. Syftet med butiken har varit att via en insamlingscontainer på Sysavs återvinningsstation samla in gåvor som sedan sålts i butiken och där intäkterna gått till olika biståndsprojekt i Asien. Butiken har i alla år bemannats av anställda och frivilliga som fått fria händer att utveckla butiken för att öka intäkterna till dessa projekt. De som varit verksamma i butiken har under en lång period varit intresserade av att bredda föreningens fokus och börja arbeta även med bistånd på ett mer lokalt plan i Lund, något som inte sanktionerats av föreningen. Under våren 2014 sa Sysav upp avtalet med föreningen gällande platsen för insamlingscontainern och styrelsen valde då att inte försöka hitta ett alternativ utan att istället upphöra med butiksverksamheten.

Vid denna tidpunkt samlades några av butikens personal och frivilliga för att diskutera den rådande situationen. Man enades om att det borde finnas en möjlighet att ur askan starta en ny emmausförening, en ny butik, men med en riktning som mer skulle hörsamma de röster som önskat en mer lokal förankring.

Efter att ha stött och blött frågan under några månader valde flertalet av de som i olika former arbetat i butiken att gå samman och bilda en ny förening – Emmaus Lund.

Föreningens stadgar finner du här.

Årsredovisning för 2018 finner du här.