Uppdatering: Emmaus Lund stöttar Ohana med 50 000 kronor

ohanaDen ideella organisationen Ohana har nu totalt fått 50 000 kr (tidigare 25 000) av Emmaus Lund som stöd för sitt arbete med ensamkommande flyktingbarn i Lund. Ohana, som bildades under våren 2017, stöttar ensamkommande flyktingar som fyllt 18 år och inte erhållit uppehållstillstånd. I avvaktan på överklaganden har de unga vuxna afghanerna ca 1600 kr i månaden att leva på, vilket ska täcka hyra och uppehälle. Ohanna försöker finna ideella familjehem åt dem så att de i första hand ska kunna fullfölja sin gymnasieutbildning. Med hjälp av pengarna från Emmaus kan Ohana arrangera regelbundna träffar för ett knappt 20-tal unga som i dag bor i Lund och som ännu inte fått uppehållstillstånd eller som inte fått ett definitivt utvisningsbeslut mot sig. De erbjuds också stöd med sjukvårdskontakter, medicininköp etc.

Emmaus Lund avsätter årligen en del av sitt överskott till lokala sociala insatser för särskilt utsatta grupper.

Tidigare överskott har via andra föreningar och organisationer gått till stöd för barn som mist sina föräldrar,  till tandvård och andra insatser för hemlösa personer med beroendesjukdom,  till Kvinnojourens arbete i Lund och till personer med psykisk ohälsa.

Bidrag till sygruppen Ella har gett fattiga romska kvinnor hjälp till självhjälp genom att de fått lära sig sömnadsarbete bl a med symaskin.

Stöd till asylsökande har tidigare även lämnats via andra organisationer.

(Uppdaterad 180115)