En liten insats för de hemlösa

Nu är även den meteorologiska våren kommen, och butiken har gjort sig av med det sista av de vinterkläder vi haft till försäljning. Trots att kläderna varit hela, rena och sålts till ett fantastiskt bra pris så har inte alla plagg fallit våra kunder i smaken, vilket därför gav oss möjligheten att göra lite nytta på lokal nivå.

De överblivna kläderna, som trots den meteorologiska våren, fortfarande fyller sitt syfte mer än väl skänktes därför till Smålands Nation här i Lund som ett bidrag till deras arbete för hemlösa.

Tack Smålands, för ett bra initiativ och stort arbete!