Avvikande öppettider under våren

På grund av av den influensa som nu sköljer över världen kommer vi att behöva justera våra öppettider, ibland med väldigt kort varsel.

De gällande rekommendationer som finns om att stanna hemma om man upplever sig ha förkylnings- eller influensasymptom gör att vi från dag till dag inte kan veta hur stor personalstyrka vi har.

Vi kan komma att behöva stänga tidigare, eller hålla någon av butikerna stängd.

Besök vår facebooksida för dagsaktuell information.

Tack för din förståelse, och tack för att du handlar hos oss!