Årsmöte

Inför föreningens årsmöte finns nu årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2018 tillgänglig här. Det har varit ett spännande år som gett oss möjlighet att fortsätta knyta kontakter med bl.a. Lunds Kommun och ett år då vi också kunnat hjälpa andra föreningar ekonomiskt. Vi har fortsatt kunnat erbjuda platser för praktiker och arbetsträningar/-prövningar vilket känns oerhört viktigt, inte minst med tanke på de förändringar som redan har skett och fortsätter ske bl.a. i Arbetsförmedlingens verksamhet. Vi har också sett vår kundkrets växa, vilket är ett härligt tecken på att intresset för återbruk ökar allt mer.

Tack alla medlemmar, gåvogivare och kunder! Det är ni som gör vår verksamhet möjlig!